Rezerva acum
+40 732 115 582

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Termeni ?i condi?ii

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Regulamentului 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. prelucreaz? datele furnizate de dumneavoastr? prin folosirea servicilor de colectare de date si de formular de cerere oferta/etc disponibile pe acest website in conditii de maxima siguranta si numai pentru scopurile specificate.

╬n cazul ţn care dumneavoastr? pune?i ţn mod voluntar la dispozi?ia S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. orice date cu caracter personal, pentru care vi s-a cerut in mod expres consimtamantul, prin aceasta v? da?i acordul ca S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L., ţn scopul ?i pe durata determinat? de specificul tranzac?iei, s? ţnregistreze aceste date ?i s? le administreze.

Respect?m caracterul privat ?i securitatea informa?iei furnizate atunci cÔnd utiliza?i acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop ţn care aplic?m prezenta politic? de confiden?ialitate.

2. Scopul colectarii datelor

ľ trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, respectiv informarea dumneavoastra, prin sms, e-mail si/sau telefonic cu privire la promotiile si campaniile desfasurate de catre S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L., produsele noi; 

ľ Profilarea consumului dumneavoastra; analiza preferintelor dumneavoastra personale, a comportamentelor si a intereselor dumneavoastra, pentru a putea obtine interesul dvs vizat de la S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L.

Prin completarea datelor in formularul de contact / cerere oferta, vizitatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus.

S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. va transforma datele cu caracter personal in date anonime si le va prelucra in scopuri statistice interne, pe durata existenta a societatii.
S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul de inscriere.

De asemenea, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigur?tori.

3. ╬nregistrarea si utilizarea datelor

Pentru simpla vizualizare a continutului webste-ului www.mountain-adventure.ro, nu este nevoie sa ne furnizati date personale insa pentru utilizarea anumitor servicii puse la dispozitie de website-ul nostru, este nevoie de date personale, dupa cum urmeaza:

Date personale prelucrate Scop prelucrare date personale Durata de stocare a datelor personale
Nume prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Email prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate
Telefon prelucrare cerere informatii / oferta de servicii sau produse exprimata prin formularul de contact de pe acest website durata nederminata datorita specificului utilizarii datelor si a finalizarii informarii solicitate

 

4. Securitatea datelor

S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. garanteaza confidentialitatea anumitor informatii. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

SITE-ul foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul acesteia. In cazul pierderii de informatii cauzate de "bug"-uri sau erori ale softului cu care este conceput si gazduit site-ul, S.C. MOUNTAIN ADVENTURE S.R.L. nu-si asuma nici o responsabilitate.

5. Informare

Nu sunte?i obligat(?) s? ne furniza?i datele dumneavoastr? ţn scopurile men?ionate in prezenta politica de confidentialitate. 

Pentru datele furnizate de dumneavoastr? prin intermediul acestui site, asigur?m administrarea acestora ţn condi?ii de siguran?? ?i v? garant?m drepturile prev?zute de Legea 677/2001 privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora ?i de Regulamentul 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private ţn sectorul comunica?iilor electronice (dreptul de acces, de interven?ie, de a nu fi supus(?) unei decizii individuale, de a v? adresa justi?iei, de a va opune ţn viitor prelucr?rii ?i de a solicita ?tergerea lor. 

Dac? dori?i ca datele dumneavoastr? personale s? fie scoase din baza de date, ne pute?i indica oricÔnd acest lucru prin email la contact@mountain-adventure.ro sau la num?rul de telefon: 0732115582

6. Legisla?ie

Respect?m cerin?ele Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date si de Regulamentul 679 / 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private ţn sectorul comunica?iilor electronice. Prezenta politic? de confiden?ialitate se supune legisla?iei romÔne ţn vigoare. ╬n caz de litigiu, se va ţncerca mai ţntÔi o rezolvare pe cale amiabil?, ţn termen de 30 de zile lucr?toare de la ţnregistrarea reclama?iei la sediul nostru. ╬n cazul ţn care nu se poate ajunge la o ţn?elegere ţn termenul precizat anterior, va fi considerat? competen?a instan?ei judec?tore?ti.

Scoala de schi si snowboard

Clabucet

╚śCOALA DE SCHI

Avem experien╚Ť─â în domeniul sporturilor de iarn─â din 1999. ╚ścoala noastr─â de schi este pozi╚Ťionat─â la baza pârtiei Cl─âbucet Sosire, în incinta complexului Cl─âbucet. Dispunem de 12 monitori de schi ╚Öi snowboard, care lucreaz─â dup─â linia metodic─â francez─â, Memento.

Pentru sistemul orelor de grup cursan╚Ťii trebuie s─â fie la acela╚Öi nivel tehnic. Nu se pot forma grupuri în care diferen╚Ťa de vârst─â este mare (ex: adult-copil) deoarece metodica ╚Öi limbajul folosit în explica╚Ťii sunt diferite.

CE ÎNVĂȚ ÎNTR-O ORĂ?

Obiectivul tehnic la finalul unei ore de schi este alunecarea pe linia pantei cu oprire în plug frânat. De asemenea, înv─â╚Ť─âm primele no╚Ťiuni despre ocolire, caz─âturi ╚Öi ridic─âri, dar ╚Öi modalit─â╚Ťi de deplasare ╚Öi întoarcere pe teren plat.

POT SCHIA SINGUR DUP─é O SINGUR─é OR─é?

Recomandarea noastr─â este ca dup─â o singur─â or─â, cursantul s─â schieze singur doar pe pârtia pentru încep─âtori.

CE ÎNVĂȚ ÎNTR-UN CURS DE 12 ORE?

Obiectivul tehnic la finalul unui curs de 12 ore este ocolirea cu deschidere simultan─â pe o pârtie de nivel intermediar (pârtie ro╚Öie) ╚Öi folosirea în siguran╚Ť─â a mijloacelor de transport pe cablu (carpet─â, telschi, telescaun).

INFORMAȚII UTILE

Complexul Cl─âbucet beneficiaz─â de parcare, dar în perioada s─ârb─âtorilor ╚Öi a week-endurilor este foarte aglomerat─â. De aceea, v─â sf─âtuim s─â parca╚Ťi ma╚Öina la baza pârtiei (în parcarea public─â) ╚Öi s─â urca╚Ťi pe jos pân─â la ╚Öcoala de schi.

Pentru rezervarea orelor de schi în perioada vacan╚Ťelor ╚Öcolare ╚Öi ─ân week-enduri v─â rug─âm s─â ne contacta╚Ťi cu cel pu╚Ťin dou─â s─âpt─âmâni înainte.

Echipamentul de schi ╚Öi snowboard se poate închiria din Centrul de Închiriere Echipament Sportiv Cl─âbucet, aflat în aceea╚Öi cl─âdire cu ╚Öcoala de schi. Pre╚Ťul unui echipament complet de schi/snowboard este de 50 RON/zi.

Contact si preturi

CONTACT SCOALA DE SCHI

0736759697 - Oana

Pachetele pe care le oferim sunt urm─âtoarele:

  • Or─â individual─â:  150 RON/persoan─â
  • Or─â 2 persoane:  130 RON/persoan─â
  • Or─â 3 persoane:  100 RON/persoan─â
  • Or─â 4-6 persoane: 75 RON/persoan─â
  • Curs de 12 ore: 1500 RON/persoan─â (2 ore gratuite)

Ski day este un nou concept Mountain Adventure.

Incercam sa transformam "vestita" ora individuala de schi sau snowboard in "all day long".

Mai exact, minim patru ore de schi sau snowboard ( maxim - cat puteti), cu o binemeritata pauza de masa la pranz.

Pachetul contine: 

  • 5-6 ore de schi / snowboard
  • echipamentul de schi / snowboard
  • contravaloarea transportului pe cablu pentru instructor 

Preturi/zi/persoana: 

  • 2 persoane - 500 lei/persoana
  • 3 -4 persoane - 400 lei/persoana

In cazul grupurilor de mai multe persoane este important ca nivelul de schi sa fie omogen.

Cursurule se pot desfasura in Predeal sau Sinaia, la instalatiile de transport ale SC Teleferic SA.

Monitorii de schi & snowboard  Mountain Adventure sunt atestati FRSB sau ISIA, cu mare experienta atat la nivel debutant dar si pentru nivele superioare de perfectionare. O parte dintre instructorii nostrii au experienta taberelor de schi si snowboard, deci se descurca excelent la sistemul orelor de grup.

Tabere de vara si iarna

Exploreaza pachetele noastre

Fa cunostinta cu Mountain Adventure

Echipa noastra

Vasile Pop

Instructor snowboard si supravietuire

adresa facebook

Patricia Plumbota

Instructor schi & mtb

adresa facebook

Gabrian Cristian

Instructor schi & mtb

adresa facebook

Se incarca..

Produsul a fost adaugat in cos!